DUSIKA

DUSIKA – Hovedstadsregionens Ungdomssymfoniorkester – blev dannet i 1988 på initiativ af Musikudvalget i Københavns Amt.

DUSIKA ledes af en dirigent, Christian Schmiedescamp, og en administrator, der giver orkestret de bedste musikalske og praktiske vilkår at arbejde under. Desuden har orkestret jævnligt tilknyttet gæsteinstruktører.

DUSIKA har omkring 60 medlemmer i alderen 13-25 år, hvoraf mange spiller i andre sammenhænge på musikskoler, MGK-kurser og i amatørorkestre. Orkestret er et tilbud om symfonisk orkestersammenspil på et højt musikalsk niveau til unge i Hovedstadsregionen. Tilbuddet er gratis og henvender sig især til dygtige elever i de komunale musikskoler i amtet.

Socialt samvær og godt kammeratskab prioriteres højt i DUSIKA. Foruden ca. 2 faste månedlige prøver arrangeres jævnligt orkesterweekender, ligesom orkestret med jævne mellemrum tager på koncertrejser i ind- og udland. DUSIKA har bl.a. været på tur til Færøerne, Antwerpen, Paris og Krakow.

Orkestret har valgt et orkesterråd blandt dets medlemmer, der udover at være med til at træffe beslutninger om orkestrets arbejde arrangerer sammenkomster, fester og lignende for medlemmerne.

Som medlem af DUSIKA er man del af en helhed, hvor alle musikeres indsats er nødvendig. Det betyder, at hver enkelt i orkestret har et ansvar, der sammen med de musikalske oplevelser, DUSIKA tilbyder, giver mulighed for en menneskelig og musikalsk modning.

DUSIKA er et orkester i stadig udvikling. Vi har næsten altid plads til nye medlemmer. Hvis du vil høre nærmere om DUSIKA, så ring eller skriv til orkestret.